Play nga games online

Play 14 free nga games online.

 • Advertisment
 • Arratisja nga Ferma game Arratisja nga Ferma1 Ndimoje Lopën të arratiset që të shkojë në panairin më të bukur, por kujdes sepse gjatë arratisjes ka pengesa të shumta...
 • Introduction to Biology Quiz about Biology game Introduction to Biology Quiz about Biology2.3 This is a quiz from Biology respectively Introduction in Biology . The quiz contains 10 questions, each question has four options with only one option...
 • Bathroom Anglisht game Bathroom Anglisht1 Ky është një kuiz rreth gjuhës angleze, më saktësisht për objektet që gjenden në banjo, pra se si quhen ato objekte në gjuhen angleze. Testoni njohuri...
 • The country maps quiz Loj nga Gjeografia Loje me hart game The country maps quiz Loj nga Gjeografia Loje me hart5 The country maps EACH COUNTRY NAME TO ITS PROPER PLACE ON THE your knowledge about countries. rnrnrnTestoni se sa dini rreth vendeve në hartë.rnrn...
 • Where is Kuiz nga Gjeografia game Where is Kuiz nga Gjeografia1 This is a quiz about the places where they are. Test yourself how much you know about the places where they are eshte nje kuiz rreth vendeve se ku ndo...
 • The Nature of Biology game The Nature of Biology Quiz about the nature of Biology. Test yourself about Biology.
 • Introduction to Biology game Introduction to Biology This is a quiz from Biology respectively Introduction in Biology . The quiz contains 10 questions, each question has four options with only one option...
 • Bathroom- Anglisht game Bathroom- Anglisht Ky është një kuiz rreth gjuhës angleze, më saktësisht për objektet që gjenden në banjo, pra se si quhen ato objekte në gjuhen angleze. Testoni njohuri...
 • Pediatrics - Part Three game Pediatrics - Part Three This is a quiz of pediatrics. The quiz contains 20 questions different from Pediatrics, where each question has four answers with only one correct. Th...
 • Bathroom - Gjermanisht game Bathroom - Gjermanisht Ky është një kuiz rreth gjuhës gjermane, më saktësisht për objektet që gjenden në banjo, pra se si quhen ato objekte në gjuhën gjermane. Testoni njohu...
 • Kuizi Fizika pjesa e pest game Kuizi Fizika pjesa e pest5 Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vet...
 • Anatomia e k mb s Pjesa e par game Anatomia e k mb s Pjesa e par Ky është një kuiz nga Anatomia e njeriut. Kuizi apo testi përmban 129 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka katër përgjigje apo opcione ku vetëm njëra për...
 • Photosynthesis Kuiz p r fotosintez n Kuiz nga Biologjia game Photosynthesis Kuiz p r fotosintez n Kuiz nga Biologjia Quiz about Photosynthesis. Choose correct answer.
 • Kuiz nga Anatomia - Sistemi nervor qendror - Pjesa e par game Kuiz nga Anatomia - Sistemi nervor qendror - Pjesa e par Ky është një kuiz nga Anatomia.Në këtë kuiz janë pyetje për sistemin nervor qendror apo për anatominë e përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjig...

Related games

 • Pjes t e trupit - Anglisht Pjesa e par game Pjes t e trupit - Anglisht Pjesa e par Ky eshte nje kuiz rreth pjesëve të trupit ne gjuhen testoni njohurite tuaja rreth pjesëve të trupit se si quhen ne gjuhen permban 11 pyetje me nga 4 o...
 • Human Anatomy Physiology - part one game Human Anatomy Physiology - part one1 This is a quiz of human anatomy and human physiology. The quiz has 10 questions with four answers where only one is correct. This is the first part of...
 • Emrat e pem ve n gjuh n angleze game Emrat e pem ve n gjuh n angleze1 Ky është një kuiz për pemët se si quhen në gjuhën angleze. Testoni veten se sa dini rreth emrave të pemëve se si quhen në gjuhën angleze.rnrnrnTestoni...
 • DNA Quiz game DNA Quiz5 DNA the correct query about this game biology dna quiz,dna structure quiz,dna replication quiz,dna quizzes,dna quiz for kids ,genes quiz,dna quiz midd...
 • European Cities game European Cities Do you know where the major European cities are?
 • Human Anatomy and Physiology - part two game Human Anatomy and Physiology - part two1 This is a quiz of human anatomy and human physiology. The quiz has 10 questions with four answers where only one is correct. This is the second part o...
 • Pediatrics - Part Five game Pediatrics - Part Five This is a quiz of pediatrics. The quiz contains 20 questions different from Pediatrics, where each question has four answers with only one correct. Th...
 • Random Questions game Random Questions5 See how well you score on this random question quiz.
 • The Impossible Quiz PGI game The Impossible Quiz PGI See if you can beat the impossible quiz in this short but sweet trivia game. This game is the very first of a series of quizzes. Interestingly people...
 • Brain Test game Brain Test Exercise your Brain a little. Compete in 5 types of mathematical, memory, logic and vocab tests in the shortest time possible. Game awards a final gra...
 • The General Knowledge Test 1 game The General Knowledge Test 15 Test yourself in general knowledge in part 1 of my quizs
 • Quiz about cells game Quiz about cells Quiz about question,Choose the correct answers.
 • The Stupid Quiz game The Stupid Quiz5 Solve 20 challenging questions requiring you to think outside of the box.
 • Savvygram game Savvygram5 Unscramble as many words in 2 minutes as you can.
 • FishaWord game FishaWord A simple yet fun word making game. Try to make it to the other side of the bridge before the time runs out. Use letters floating in the water to make...
 • Trivia game Trivia Trivia is an online quiz, which will rediscover your knowledge. Choose your favorite category and start answering the questions. Watch out for the clo...
 • The Map Quiz game The Map Quiz1 Clickable Map Quizzes of the click on the map to answer the questions about country and continents.
 • The Quiz game The Quiz A short quiz about riddles!
 • The Idiot Test 6 game The Idiot Test 6 The latest and greatest installment of the Idiot Test game series.
 • Human Anatomy Physiology part one game Human Anatomy Physiology part one This is a quiz of human anatomy and human physiology. The quiz has 10 questions with four answers where only one is correct. This is the first part of...
 • Inception Quiz game Inception Quiz 10 amazing facts about Inception the movie. Take this fun quiz and see how much you know about Inception. Complete the quiz and you can submit your sc...

bathroom games91bathroom games biologjia games3biologjia games biology games41biology games dhe games6dhe games different games66different games gjuha games4gjuha games gjuhe games4gjuhe games gjuhen games4gjuhen games homeostasis2homeostasis kuiz games5kuiz games kuize games15kuize games ndryshme games7ndryshme games ne games13ne games pjesa games4pjesa games quiz games466quiz games quizzes games29quizzes games shqip games6shqip games te games11te games teste games11teste games tests games6tests games